ข่าวสารสมาคมฯ

 

                   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานและเรียนปรึกษาต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับทราบว่า สมาคมฯจะดำเนินการอย่างไร มีอะไรเป็นไฮไลต์บ้าง และขอบคุณท่านที่เข้าใจในความมุ่งมั่นของพวกเรา จากนี้ไปพวกเราจะทำงานพฤกษาตะวันออก ตอน"สัมผัสไอเย็น เดินเล่นชมไม้เมืองหนาว" ให้ทุกท่านได้ชื่มชม สมกับการรอคอย