แบบเสื้อ/เหรียญ/โล่ งานวิ่ง

 แบบเสื้อที่ระลึกงานวิ่งพฤกษาตะวันออกมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 "ก้าวตามพ่อ"

 - ผู้ที่สมัครตั้งแต่ 27 ธันวาคมเป็นต้นไป จะต้องมารับเสื้อและเบอร์วิ่งตามวันเวลาที่กำหนด

 

  - โดยผู้สมัครสามารถระบุ size เสื้อได้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2560 เท่านั้น หลังจากวันที่ 2 มกราคม ผู้สมัครจะได้ Size เสื้อตามที่มีเท่านั้น

 

 

 

 แบบเหรียญที่ระลึกงานวิ่งพฤกษาตะวันออกมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 "ก้าวตามพ่อ"

 

แบบโล่รางวัลที่ระลึกงานวิ่งพฤกษาตะวันออกมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 "ก้าวตามพ่อ"

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ธรรมชาติ และ ข้อความ