ReadyPlanet.com
dot dot
ค้นหาลีลาโกสน

 

                        พินิจลวดลายใบโกสน            คิดฉงนเหตุไฉนงามวิจิตร

                               อัศจรรย์ธรรมชาติต้องคนึงนิจ          ขอมุ่งคิดถนอมเจ้าดุจพธูเอย

 

  

 กระผม นายGreen net มีกลอนบทสั้นๆ มาฝากอีกนะครับ เพราะเมื่อใด ได้ต้องบรรยายแนะนำพรรณไม้สวยๆแล้ว      กระผมจะมีอารมณ์ดี ทุกครั้งไป ถ้าไม่เชื่อ มาทดลองปลูกโกสน

ศึกษา หมั่นเลี้ยงดูตามคำแนะนำของกระผมซิครับ 

 

             

         

  ความเป็นมา  คนไทยเริ่มนิยมโกสนเมื่อปี พ.ศ. 2423 สมัย   พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5    

  โดย คุณสิน สุกเอี่ยม ได้นำต้นที่เพาะจากเมล็ดแขกดำ
ซึ่งมีใบกลม
  แตกต่างจากเดิม ไปประกวดโกสนที่ บางบำหรุ    บางกอกน้อย จึงเป็น  โกสน ต้นแรกของเมืองไทย ชื่อว่า
 จังหวัดพระนครศีรอยุธยา ตั้งแต่นั้นจึงมีความนิยมผสมพันธุ์ ให้สวยแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา

 

 

                      

   ถิ่นกำเนิด  อินโดนีเซีย  แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แล้วขยายมาแถบแหลมมาลายู จนถึง ไทย และประเทศใกล้เคียง            

โกสนเป็นไม้ประดับมงคล ?     ในอินโดนีเซียใบโกสนได้นำมาใช้ประดับศรีษะขุนนางและบุคคลที่ยกย่อง  เช่นเดียวกับนำใบของต้นลอเรล(Laurus nobilis  )มาทำมงกุฎที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา จึงเรียกโกสนว่าVariegated laurel 

 

ลักษณะทางพฤกษศาตร์ 

โกสน (Croton) เป็นพืชวงศ์ Euphorbiaceae เช่นเดียวกับ มะยม โป๊ยเซียน คริสต์มาส มีชื่อทางวิทยาศาตร์ ว่า Codiaeum bariegatum L.(Bl.)

การจำแนกลักษณะใบโกสน จะขอจำแนกตามประเภท ที่นิยมจัดการประกวดทั่วไป เพื่อที่มีผู้สนใจร่วมเข้าประกวดบ้าง อาจจะได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ แปลกสวยกว่าเดิม และใครมีฝีมือการเลี้ยงมากกว่ากัน นี่คือ เสน่ห์ของเวทีการประกวดพรรณไม้  น่าสนุกนะครับ

   ประเภทต่างๆที่จัดประกวด มีดังนี้

1. ใบกลม ประเภทเดี่ยว/พุ่ม

                    

                                         ตลิ่งชัน                                               เติมทรัพย์/เดี่ยว

    

เหรียญทอง                                     เติมทรัพย์/พุ่ม             รามเทพ

 

 

  2. ใบตรี ประเภทเดี่ยว/พุ่ม

 

   

    

 

 

 เต่ารัตนชัย                                       ตรีดำ                                     ยูโด

 

 

   3.ใบยาว ประเภทเดี่ยว/พุ่ม    

 

                  

         ขุนช้างกินเลี้ยง                                 ขุนช้างถวายฎีกา  

                     

                        

                      แขกดำ                                           จักรี

 

                     

               อินเดียแดง                                                          สายบุรี

 

  ควีนออฟสยาม    ฝอยทอง 

 4. ใบกลาง ประเภทเดี่ยว/พุ่ม

             

        ตะเพียนทอง                                   ขนุนทอง                              เขาแกะ

 

                   

           ฟิลิปปินส์แคระ                                  เกล็ดกะโห้

5. ลูกไม้ใหม่ ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

                            

                

 
การขยายพันธุ์ 
1. การปักชำ โดยตัดกิ่งที่มีโคนกิ่งกึ่งแก่-อ่อน ปักในวัสดุชำในกระถางเล็กๆ ประมาณ 3 นิ้ว ลึกประมาณ 4 – 5 ซม. รดน้ำพอชื้น ใส่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ รัดปากถุงให้แน่น ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ จึงค่อยๆเปิดปากถุงที่ละน้อย จนมีรากใหม่ รดน้ำ ไว้ที่ร่มรำไร แตกยอดใหม่ รากแข็งแรง จึงนำไปไว้ที่แดดพอสมควร
2. การตอนกิ่ง เลือกกิ่งที่สวยงาม ควั่นกิ่งกึ่งแก่-อ่อน เมื่อออกรากดีแล้ว ใส่กระถางเล็ก 3 นิ้ว อบในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 1 สัปดาห์ แล้วค่อยๆเปิดหมด ภายใน 5 วัน วิธีนี้ ใบโกสนจะร่วงน้อย
3. การเสียบยอด 
 
อุปกรณ์
1. มีดคัดเตอร์ใบใหญ่ ระหว่างใช้ต้องสะอาด หมั่นเช็ดคราบยางโกสน
2. ยอดพันธุ์ดี หายาก ราคาสูง ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ตัดใบออกบ้าง หรือตัดใบครึ่งหนึ่ง
3. ต้นตอ อาจเป็นกิ่งชำมาแล้ว มีขายทั่วไป ราคาถูก เปลี่ยนใส่กระถาง 5-6 นิ้ว ถ้าเป็นวัสดุชำที่เป็นขี้เถ้าแกลบล้วนๆ ให้     ค่อยแกะออกทิ้งให้มากที่สุด เปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกที่ร่วนโปร่งแทน   พักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
4. แถบพลาสติกบาง กว้างประมาณ 1-2 ซม.
5. ถุงพลาสติก ขนาดประมาณ 4 * 7 นิ้ว
     6. กรรไกรตัดกิ่ง
 
 
เทคนิคการปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา
·       ดินปลูกโกสน ใช้ใบก้ามปู หรือใบพืชตระกูลถั่วทั่วไป, กาบมะพร้าวสับ, ปุ๋ยคอก+กระดูกป่น,ดินร่วน สูตร 1+1+1+1
·       แสงแดด ถ้าเป็นโกสนใบกลมหรือพันธุ์ไทย ควรใช้ตะข่ายพรางแสง 60 %    ส่วนพันธุ์ต่างประเทศที่มีใบใหญ่มาก ให้ระวังแดดจัดหน้าแล้ง+หน้าหนาวหรือรดน้ำไม่เพียงพอ จะมีอาหารใบไหม้ เรียก ใบสีสุก ใบร่วง พุ่มไม่สมบรูณ์  หรือถ้าอยู่ร่มเกินไปแสงไม่พอ ลำต้น ก้านใยจะยือ เก้งก้าง ใบมีสีทึบไม่มีสีสัน เรียก ใบดิบ
·       รดน้ำวันละครั้งตอนเช้า ให้สังเกตวัสดุปลูกด้วย โดยเฉพาะหน้าฝน ถ้าวัสดุปลูกอมน้ำ แฉะมากเกินไป อาจทำให้เกิดโรคโคนเน่า เหี่วยเฉาตายไปที่สุด
·       โกสนพันธุ์ต่างประเทศ เช่น สาวเชียงใหม่ ตะเพียนทอง ใบขนุน ขุนช้างฯ ประมาณมีใบขนาดกลาง จะแข็งแรง ทนแล้งและแสงแดดได้ดี เหมาะใช้ในงานจัดสวน ตกแต่งบริเวณ นิยมมาใช้งานมาก จึงมีราคาถูกหาง่าย
·       หมั่นตรวจ แปลงหรือกลุ่ม กระถางโกสน ให้สม่ำเสมอบ่อยๆ ถ้าพบศัตรูพืช จะได้ป้องกันกำจัดได้ทันท่วงที
-          เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เป็นแมลงดูดกินน้ำเลี้ยง ถ้าระบาดมาก ให้ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดดูดซึม ฉีดพ่น แต่ถ้าระบาดน้อยให้ใช้ผ้าเช็ด เพลี้ยเป็นแมลงที่เคลื่อนไหวได้ช้าจะมีมดคอยคาบเพลี้ยมาไว้ตามยอดอ่อนของพืช  แล้วคอยกินน้ำหวานที่เป็นมูลของเพลี้ย น้ำหวานนี้ยังเป็นอาหารของราดำ อีกด้วย
-          หอยทาก ในหน้าฝนจะระบาดมาก ชอบกินยอดอ่อน ให้เก็บไปทิ้งไกลๆ หรือใช้  ยาฆ่าหอย เช่น เมททิล      คล้ายเป็นยาเบื่อ โรยเป็นกองไว้ แล้วหอยจะมากินเอง
·       ถ้าอยากเลี้ยงให้เป็นพุ่ม ระยะแรก ต้นยังเล็กอยู่ให้เด็ดยอดตรง เหลือไว้ประมาณ 3-4 นิ้ว เพื่อให้แตกยอดใหม่เมื่อแตกทรงพุ่มบ้างแล้ว ให้เอาไม้ไผ่ปักหลักแต่ละกิ่งที่ต้องการ ให้เป็นพุ่มที่สมดุลย์มีจังหวะเท่ากันพอดี ตัดแต่งกิ่งที่เบียดเสียดออก
·       หมั่นเปลี่ยนขนาดกระถาง ทุกๆปี หรือเปลี่ยนเฉพาะวัสดุปลูกอย่างเดียว โดย ค่อยๆแกะดินปลูกเก่าออก ไม่ควรใช้โกสนที่ขนาดเล็ก ใส่กระถางใหญ่ เพราะยิ่งวัสดุมากเกินความจำเป็นกว่ารากจะเดินเต็มกระถาง วัสดุปลูกที่อยู่ด้านนอกก็หมดปุ๋ยแล้ว และยังเป็นตัวเก็บความชื้นมากเกินไป
·       เมื่อเห็นว่าต้นโกสนไม่แตกใบใหม่ ให้ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักใส่ทุกๆ 3 เดือน สลับกับกระดูกป่น เพื่อให้ต้นมีสีสัน ลวดลายชัดเจน แตกใบอ่อนสม่ำเสมอ
 
 
  
 
 
บรรณานุกรม โกสน/ อุไร จิรมงคลการ เรียบเรียง. อภิรักษ์ สุขสัย:ถ่ายภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ . บ้านและสวน ,2544    96 หน้า ภาพประกอบสี (คู่มือคนรักต้นไม้ 13 )
 
* ถ้าท่านสนใจ เกี่ยวกับเรื่อง โกสน    เช่น ต้นพันธุ์   การขยายพันธุ์  การเลี้ยงดู  การเตรียมเข้าประกวด  และการประกวดในงาน
 
พฤกษาตะวันออก ครั้งที่  4    สามารถติดต่อ   
 
 คุณ สมเกียรติ   กรณีกิจ   084-422-8200 และ 081-332-2421  

  

Copyright © 2010 All Rights Reserved.